Hallgatóknak

Az adminisztratív teendők főképp a Neptun felületén keresztül intézhetőek. Fontos a címtár is, sok egyetemi weboldal a címtáras azonosító-jelszó párossal érhető el.

Az aktuálisan felvett tantárgyak anyagai az adott tárgyat tartó egyetem, kar és tanszék függvényében a Semmelweis moodle, a VIK moodle, a GTK moodle, s az IIT weboldala közül valamelyikre szoktak feltöltésre kerülni.

A képzéshez 2 tantervi háló is készült, az őszi és tavaszi félévben való kezdések eseteire, ezek a vik.bme.hu weboldalon tekinthetőek meg. A tantervvel kapcsolatban itt olvasható több.

A tantárgyakhoz számos segédanyag található meg a vik.wiki weboldalon.

Az ösztöndíjak megigénylését a mueper.bme.hu weboldalon keresztül lehet elvégezni.

Kollégiumi lakhatással kapcsolatban a kefir.bme.hu oldalon lehet tájékozódni, pályázni.
Alapvetően 2 kollégium áll a VIK-es hallgatók rendelkezésére, ezek a Schönherz Kollégium és a Vásárhelyi Pál Kollégium. Ha azonban egy hallgató másik kollégiumban szeretne férőhelyet kapni, ezt is kezdeményezheti kérvény leadásával.

A tanulmányok végzése mellett olyan szakkollégiumokhoz is van lehetőség csatlakozni, mint a több különféle körrel rendelkező Simonyi Károly Szakkollégium, vagy az Orvostechnika Szakosztály.

Erasmus részvételre is van lehetőség, erről az nki.bme.hu-n, vik.hk-n lehet olvasni.

Egyéb hasznos információkról tájékozódhatunk a VIK Hallgatói Képviselet oldalán, kérdésekkel is lehet hozzájuk fordulni. Továbbá az Egészségügyi Mérnök hallgatók egy kollektív facebook csoporthoz is csatlakozhatnak.

Tájékoztató a frissen felvetteknek


Önálló munka és Diplomatervezés

A tantervnek és a kiegészítő információknak megfelelően a képzés során el kell végezni az Önálló munka 1, az Önálló munka 2, a Diplomatervezés 1 és a Diplomatervezés 2 tantárgyakat.

Ezek a tárgyak egymásra épülnek és célszerű már az első félévben olyan témát választani, ami továbbvihető a többi félévre is.

Az aktuálisan választható munkacsoportok és témáik itt találhatóak.


Szigorlat

Szigorlati tételek 2024 májustól

Számítástechnika szigorlati tételsor kiegészítő anyagokkal

A teljesítendő szigorlat a hallgató alapképzésétől függ:

  • A műszaki alapképzésről érkezetteknek orvosi alapszigorlatot kell tenni anatómia, élettan, biokémia anyagokból.
  • Az orvosi alapképzésről érkezetteknek műszaki alapszigorlatot kell tenni matematika, fizika, számítástechnikai ismeretek anyagokból.

A Szigorlat tantárgyi adatlapja


Záróvizsga

Az alábbiak közül választott 1 tárgyból zajlik a záróvizsga. Záróvizsga kérdések 2020-tól:


Félévspecifikus információk