Hallgatóknak

2021. őszi félév

Klinikai műszeres diagnosztika és terápia óravázlat

Témaajánló 2021. szeptember 1.

EET

ETT

GPK

IIT1

IIT2

MIT

TMIT

Semmelweis Egyetem

Témaajánló, 2021. február 3.

2020. szeptember 7-8 dékáni szünet.

2020. október 5-6-án viszont nem lesz dékáni szünet.

Tájékoztató új hallgatóinknak, 2020. szeptember 3.

Tanulj dalolva!

A mesterszak tantervi hálója két változatban

készült el annak érdekében, hogy a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetők legyenek, de a tantárgyakat — kevés kivétellel– ne kelljen mindkét félévben meghirdetni. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók is félévkihagyás nélkül megkezdhessék MSc tanulmányaikat.

A hallgatók a differenciált szakmai ismeretek egy részét önálló munkával, megfelelő oktatói konzultációval segítve sajátítják el. Ennek során a hallgatók személyre szabott feladatot kapnak. A hallgatók az önálló munka keretében elkezdett szakmai tevékenységet a diplomatervezés során folytathatják.

A képzés hallgatói számára a diploma megszerzésének feltétele egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat sikeres teljesítése is.

Monos Emil ösztöndíj kiváló egészségügyimérnök hallgatók számára

Önálló munka

2020. őszi félév

Klinikai műszeres diagnosztika és terápia óravázlat

2020. tavaszi félév

Funkcionális anatómia óravázlat 2020 tavasz

Biofizika 2020 tavasz

Molekuláris biológia

2019. őszi félév

Klinikai műszeres diagnosztika és terápia óravázlat 2019 ősz

Hallgatók előrehaladása és lemorzsolódása a képzésen

Szigorlati tételek 2018 október 1-től

Záróvizsga kérdések 2020

Klinikai műszeres diagnosztika és terápia óravázlat 2018 õsz

Rendszerélettani alapismeretek 2018 õsz

Rendszerélettani alapismeretek (6 kredites) óravázlat 2017 õsz

Rendszerélettan (4 kredites) óravázlat 2017 õsz

Klinikai műszeres diagnosztika és terápia óravázlat 2017 õsz

Funkcionális anatómia óravázlat 2017 tavasz

Orvosbiológiai méréstechnika 1

Orvosbiológiai méréstechnika 2

Orvosbiológiai méréstechnika példák

MATLAB tutorial