Tanterv – kiegészítő információk

Tanterv

A kötelező tantárgyak tantervi háló szerint megadott sorrendje tulajdonképpen csak egy ajánlás. A képzéshez elvégzendő tárgyakat más sorrendben is lehet teljesíteni, de több tényezőt kell figyelembe venni a tárgyak megfelelő elosztásához. A meghirdetett tantervi háló egy praktikus opciót nyújt, így érdemes legalább nagyvonalakban ez alapján haladni.

A képzés tantárgyai közül a szorgalmi időszakban a legtöbb csak adott félévben (őszi vagy tavaszi) indul, de sok esetben az ellenkező félévben is felvehető vizsgakurzus. Amennyiben a szorgalmi időszak alatt valaki már megszerezte az aláírást, akkor általában van lehetőség legközelebb csak a vizsgakurust felvennie.

Tantárgyak egymásra épülése

A tantárgyak csak néhány esetben épülnek egymásra.

  • A Klinikai műsz. diagnosztika és terápia felvétele előtt a műszaki alapképzésről érkezettek számára a Funkcionális anatómia és a Rendszerélettani alapism. tárgyak teljesítése szükséges.
    Mivel az orvosi alapképzésről érkezettek rendelkeznek ilyen ismeretekkel, így számukra ez a két előzménytárgy nem kötelező. Nekik egy Neptun kérvényt kell leadniuk, hogy felvehessék a rájuk épülő tárgyat.
  • Orvosi alapszigorlat felvételéhez a Funkcionális anatómia és a Rendszerélettani alapism. tárgyak szükségesek.
    Műszaki alapszigorlat felvételéhez a Matematika M1 és a Fizika M1 tárgyak szükségesek.
    Mindkét esetben a két előzménytárgy egyike felvehető a Szigorlattal megegyző évben is.

Pótlandó kreditek

A diploma kiadásának feltétele, hogy meghatározott ismeretkörökben elismerhető legyen legalább 60 kredit. (Ezek pontosabb eloszlásáról a Felvételizőknek fülön olvasható több.)
Így a hallgatóknak az alapdiplomájuk során megszerzett kreditek függvényében szükséges bizonyos tárgycsoportokon belül pótolni is krediteket a mesterképzés időtartama alatt.

  • A műszaki alapképzésről érkezettek számára 5 kreditnyi biokémia szokott hiányozni. Ez bármely választott biokémia tárgy(ak) teljesítésével megvalósítható, de ajánlott a Biokémia tantárgyat végigcsinálni, mivel az Orvosi alapszigorlat anyagának biokémia szekcióját ez fedi le teljesen.
  • Az orvosi alapképzésről érkezetteknek pedig a szükséges 12 kreditnyi matematika és 5 kreditnyi számítástechnikai ismeretek megszerzése érdekében szokott kelleni további tárgyakat teljesíteniük.

Szakmai gyakorlat

A képzés teljesítéséhez el kell végezni 160 óra szakmai gyakorlatot. (Szorgalmi időszakban maximum heti 20 óra gyakorlati munka végezhető.) Ennek pontos menetéről a vik.bme.hu-n és a mit.bme.hu-n lehet tájékozódni.

A szakmai gyakorlat leigazolásához elkészítendő dokumentumok a MIT tanszék oldaláról, innen tölthetőek le, s a MIT házi feladat portáljára kell majd feltölteni azokat.