2020. őszi félév

2020. szeptember 7-8 dékáni szünet.

2020. október 5-6-án viszont nem lesz dékáni szünet.

Tájékoztató új hallgatóinknak, 2020. szeptember 3.

Tanulj dalolva!

A mesterszak tantervi hálója két változatban készült el annak érdekében, hogy a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetők legyenek, de a tantárgyakat – kevés kivétellel – ne kelljen mindkét félévben meghirdetni. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók is félévkihagyás nélkül megkezdhessék MSc tanulmányaikat.

A hallgatók a differenciált szakmai ismeretek egy részét önálló munkával, megfelelő oktatói konzultációval segítve sajátítják el. Ennek során a hallgatók személyre szabott feladatot kapnak. A hallgatók az önálló munka keretében elkezdett szakmai tevékenységet a diplomatervezés során folytathatják.

A képzés hallgatói számára a diploma megszerzésének feltétele egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat sikeres teljesítése is.

Önálló munka

Klinikai műszeres diagnosztika és terápia óravázlat