Josef Heim Orvostechnikai Tervezői Ösztöndíj MSc hallgatóknak – 2024 tavasz

Az ösztöndíj célja: Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátás fejlődése jelentős mértékben az új orvostechnikai, orvosbiológiai, orvosi informatikai eszközök megjelenése eredményeként történt. A ma használatban levő eszközök alkalmazói tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztése, új eszközök tervezése hatékony orvos–mérnök együttműködésre alapozva lehetséges. Az ösztöndíj célja az ilyen együttműködésre alkalmas mérnökök MSc képzésének támogatása, akik olyan berendezést vagy programot terveznek, amely az ösztöndíjas időszak végén működik.

A pályázók köre: A BME VIK bármelyik MSc képzésének hallgatója pályázhat, aki legalább egy félévet lezárt, ez alatt önálló munkája (diplomaterv feladata) orvosbiológiai/orvostechnikai/orvosi informatikai témájú volt és ennek folytatására készül. Az ösztöndíjas tervező munkája kapcsolódhat az önálló munkájához (önálló munka2, diplomatervezés1, diplomatervezés2), de az ösztöndíjjal támogatott tervezési tevékenységnek jól láthatóan túl kell mutatnia a tantárgy kreditértéke által megkövetelt hallgatói munkán.

Az ösztöndíj időtartama: egy tanulmányi félév (5 hónap)

Az ösztöndíj összege: 2000 eurónak megfelelő forint, ami – a kuratóriummal egyeztetve – személyi és dologi kiadásokra fordítható. A kifizetendő teljes ösztöndíj-összeg forintértékének kiszámítása az ösztöndíjas periódus elején, az OTP Bank EUR->HUF deviza-vételi árfolyam alapján történik.

A pályázat benyújtása: A pályázatot 2024. február 11-én éjfélig kell beküldeni az sla-titkar@mit.bme.hu címre.

A Josef Heim Ösztöndíjakról

További részletek a Tervezői Ösztöndíjról

Pályázati adatlap