Josef Heim Orvostechnikai Alkotói Ösztöndíj PhD hallgatóknak – 2024 tavasz

Az ösztöndíj célja: Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátás fejlődése jelentős mértékben az új orvostechnikai, orvosbiológiai, orvosi informatikai eszközök megjelenése eredményeként történt. A ma használatban levő eszközök alkalmazói tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztése, új eszközök tervezése hatékony orvos–mérnök együttműködésre alapozva lehetséges. Az ösztöndíj célja az ilyen együttműködésre alkalmas mérnökök PhD képzésének támogatása. Az ösztöndíj a doktoranduszhallgató kutatását segíti, az ahhoz kapcsolódó alkotómunkát támogatja. Az ösztöndíjas időszak végére az ösztöndíjas által megtervezett berendezésnek (vagy programnak) működnie kell.

A pályázók köre: Az ösztöndíjra a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék PhD hallgatói pályázhatnak.

Az ösztöndíj időtartama: egy tanulmányi félév (5 hónap)

Az ösztöndíj összege: 3000 eurónak megfelelő forint, ami – a kuratóriummal egyeztetve – személyi és dologi kiadásokra fordítható. A kifizetendő teljes ösztöndíj-összeg forintértékének kiszámítása az ösztöndíjas periódus elején, az OTP Bank EUR->HUF deviza-vételi árfolyam alapján történik.

A pályázat benyújtása: A pályázatot 2024. február 11-én éjfélig kell beküldeni az sla-titkar@mit.bme.hu címre.

A Josef Heim Ösztöndíjakról

További részletek az Alkotói Ösztöndíjról

Pályázati adatlap