Josef Heim Orvostechnikai Tervezői Ösztöndíj MSc hallgatóknak – 2023 tavasz

A pályázat célja: Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátás fejlődése jelentős mértékben az új orvostechnikai, orvosbiológiai, orvosi informatikai eszközök megjelenése eredményeként történt. A ma használatban levő eszközök alkalmazói tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztése, új eszközök tervezése hatékony orvos – mérnök együttműködésre alapozva lehetséges. A pályázat célja az ilyen együttműködésre alkalmas mérnökök MSc képzésének támogatása egy működő berendezés vagy program létrehozása során, melynek az ösztöndíjas időszak végén működnie kell.

A pályázók köre: A BME VIK bármelyik MSc képzésének hallgatója pályázhat, aki legalább egy félévet lezárt, ez alatt önálló munkája (diplomaterv feladata) orvosbiológiai/orvostechnikai/orvosi informatikai témájú volt és ennek folytatására készül. Az ösztöndíjas tervező munkája kapcsolódhat az önálló munkájához (önálló munka2, diplomatervezés1, diplomatervezés2), de az ösztöndíjjal támogatott tervezési tevékenységnek jól láthatóan túl kell mutatnia a tantárgy kreditértéke által megkövetelt hallgatói munkán.

A pályázat díjazása: Az ösztöndíj összege 2000 eurónak megfelelő forint egy félévre, ami – a kuratóriummal egyeztetve – személyi és dologi kiadásokra fordítható.

A pályázat benyújtása: A pályázatot 2023. január 31-én éjfélig lehet beküldeni az sla-titkar@mit.bme.hu címre.

További részletek itt találhatók

Pályázati adatlap