Josef Heim Orvostechnikai Alkotói Ösztöndíj PhD hallgatók számára – 2023 tavasz

A pályázat célja: Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátás fejlődése jelentős mértékben az új orvostechnikai, orvosbiológiai, orvosi informatikai eszközök megjelenése eredményeként történt. A ma használatban levő eszközök alkalmazói tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztése, új eszközök tervezése hatékony orvos – mérnök együttműködésre alapozva lehetséges. A pályázat célja az ilyen együttműködésre alkalmas mérnökök PhD képzésének támogatása. Az ösztöndíj a doktoranduszhallgató kutatómunkáját segíti, ahhoz kapcsolódó alkotómunkát támogat. Az ösztöndíjas időszak végén a tervezett berendezésnek (vagy programnak) működnie kell.

A pályázók köre: Azok pályázhatnak, akik a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék PhD hallgatói vagy pályáznak erre és kutatási területük orvosbiológiai/orvostechnikai/orvosi informatikai témájú.

A pályázat díjazása: Az ösztöndíj összege 3000 euronak megfelelő forint egy félévre, ami – a kuratóriummal egyeztetve – személyi és dologi kiadásokra fordítható.

A pályázat benyújtása: A pályázatot 2023. január 31-én éjfélig lehet beküldeni az sla-titkar@mit.bme.hu címre.

További részletek itt találhatók


Pályázati adatlap