Josef Heim Orvostechnikai Tervezői és Alkotói Ösztöndíjasok előadása

2023. július 6-án 9 órától az IE224-es teremben kerül sor a Josef Heim Orvostechnikai Tervezői (MSc hallgatóknak) és Alkotói (PhD hallgatóknak) Ösztöndíjasok előadására. 

9:00 Megnyitó: Jobbágy Ákos, a Josef Heim Orvostechnikai Ösztöndíj bíráló bizottságának elnöke

9:05 Dr. Schwertner Walter Richárd: Ingerlés-kiváltotta kardiomiopátia predikciója a konvencionális pacemakerek vagy implantálható kardioverter-defibrillátorok beültetése előtt

9:25 Pintér Petra: Vércukor-szabályozási protokoll megvalósítása során alkalmazható mesterséges intelligencia alapú inzulinérzékenység-becslő módszer 

9:45 Sándor Dániel: Aktív federált Bayes-háló tanulás

10:05 Pogány Domonkos: Hiperbolikus beágyazások alkalmazhatóságának vizsgálata hatóanyag-célpont interakció becslési feladatok kapcsán

10:25 Zárszó:  Rátz Csaba, Else Heim képviselője a Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány kuratóriumában

Az előadásokat Teams-en keresztül is meg lehet hallgatni:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7uITeL2cJCkQWkZt6KRUwrHXiQXGLx6Mb9YpAaH4oas1%40thread.tacv2/1686490600932?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22dfcb97d2-ef85-4db9-9da5-188a241fec5e%22%7d

Várjuk az érdeklődőket,

Kerese István
A Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány
Kuratóriumának elnöke