Josef Heim Orvostechnikai Alkotói Ösztöndíj PhD hallgatóknak – 2023 ősz

Az ösztöndj célja: Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátás fejlődése jelentős mértékben az új orvostechnikai, orvosbiológiai, orvosi informatikai eszközök megjelenése eredményeként történt. A ma használatban levő eszközök alkalmazói tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztése, új eszközök tervezése hatékony orvos–mérnök együttműködésre alapozva lehetséges. Az ösztöndíj célja az ilyen együttműködésre alkalmas mérnökök PhD képzésének támogatása. Az ösztöndíj a doktoranduszhallgató kutatását segíti, az ahhoz kapcsolódó alkotómunkát támogatja. Az ösztöndíjas időszak végére az ösztöndíjas által megtervezett berendezésnek (vagy programnak) működnie kell.

Az ösztöndíj időtartama: egy tanulmányi félév (5 hónap)

Az ösztöndíj összege: 3000 eurónak megfelelő forint, ami – a kuratóriummal egyeztetve – személyi és dologi kiadásokra fordítható. A kifizetendő teljes ösztöndíj-összeg forintértékének kiszámítása az ösztöndíjas periódus elején, az OTP Bank EUR->HUF deviza-vételi árfolyam alapján történik.

Pályázati feltételek: Az ösztöndíjra csak a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék PhD hallgatói pályázhatnak. A pályázónak munkatervet kell készíteni.

A pályázat benyújtása: A pályázatot 2023. szeptember 10-én éjfélig lehet beküldeni az sla‑titkar@mit.bme.hu címre.

További részletek itt találhatók

Pályázati adatlap